Op deze website worden veel foto's geplaatst. Van onszelf, maar ook van anderen. Uiteraard rusten er diverse rechten op zoals Auteursrecht en portretrecht. Getracht is alle rechthebbenden van debetreffende foto's te achterhalen en te benaderen. Mocht u, als auteur van een of meerdere in op de website gebruikte foto's, niet benaderd zijn, dan verzoeken wij u contact op te nemen.

Eventuele aanvullingen of correcties zijn uiteraard van harte welkom.